Je bevind je nu op de oude website. Voor alle actuele informatie ga je naar de nieuwe website.

Privacy Policy

Gebruikers Websites Prestige Vocal Groups
(Popkoor Prestige, ROCKkoor en Popkoor Première)

Prestige Vocal Groups respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Prestige Vocal Groups verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

In deze privacy policy komen de navolgende onderwerpen aan bod:

 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. Beveiligingsniveau;
 3. Marketingactiviteiten;
 4. Rechten van betrokkenen;
 5. Cookies;
 6. Contactgegevens;
 7. Aanpassen privacy policy.
 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door u aan Prestige Vocal Groups worden verstrekt via één van de websites van Prestige Vocal Groups of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Reageren op algemene informatieaanvragen;
 • Afsluiten en verwerken van het lidmaatschap van Prestige Vocal Groups;
 • Communicatie met (aspirant)leden van Prestige Vocal Groups;
 • Het onderhouden van de relatie met leden van Prestige Vocal Groups.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens onder punt 6.

 1. Beveiligingsniveau

Prestige Vocal Groups beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Daarmee minimaliseren we het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongevraagde wijziging. Daartoe maken we gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

 1. Marketingactiviteiten

Prestige Vocal Groups houdt, in het kader van marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van haar website. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Prestige Vocal Groups kan gegevens van haar leden tevens gebruiken om de relatie met leden te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande leden over evenementen, concerten, extra repetitiedagen, de Vocal Academy en het doen van aanbiedingen.

 1. Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via e-mail aan te geven welke wijzigingen hij wenst. Verwijdering kan op schriftelijk of emailsweegs verzoek van een gebruiker worden doorgevoerd, indien de gegevens van de betreffende gebruiker niet meer ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Voor leden geldt dat zij Prestige Vocal Groups kunnen verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die verband houden met een lidmaatschap, zodra het lidmaatschap is beëindigd. We dragen er in ieder geval zorg voor, dat persoonsgegevens van gewezen leden niet langer dan noodzakelijk door ons worden bewaard en in ieder geval niet langer dan 5 jaar.

 1. Cookies

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.

 1. Contactgegevens

Vragen en verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: administratie@prestigevocalgroups.com

Op werkdagen zijn we tussen 09:00 en 17:00 u telefonisch te bereiken op 0172-799800.

Prestige Vocal Groups is gevestigd aan de Leimuiderdijk 200, 2154 MN te Burgerveen

 1. Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.popkoorprestige.nl) worden gepubliceerd.

Bedankt voor uw bezoek aan de Prestige Vocal Groups website en het lezen van onze privacy-policy. Copyright © 2018 Prestige Vocal Groups. Alle rechten voorbehouden.

MEI 2018