Je bevind je nu op de oude website. Voor alle actuele informatie ga je naar de nieuwe website.

Toestemming gebruik foto’s en opnames

Prestige Vocal Groups is een groeiende organisatie met diverse popkoren verspreid over Nederland. Er worden met enige regelmaat foto’s en (video)opnames gemaakt van repetities en uitvoeringen, waarbij leden al dan niet herkenbaar in beeld zullen worden gebracht.

Het gaat daarbij zowel om opnames voor promotionele doeleinden (vertoning op Youtube, openbare Facebookpagina, website van Prestige Vocal Groups) als opnames die uitsluitend bestemd zijn voor intern (educatief) gebruik.

Prestige Vocal Groups hecht eraan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  in acht te nemen en streeft daarnaast naar helderheid in de communicatie met haar leden. Foto- en videomateriaal zal enkel worden gebruikt ten behoeve van de volgende doelen:

  • Verbetering van zang en performance (intern en besloten);
  • Eenvoudig delen van foto’s van optredens, evenementen en repetities (intern en besloten);
  • Promotionele activiteiten (extern en openbaar)

Bij inschrijving geeft het lid zijn uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming voor het plaatsen van foto’s en opnames van repetities, uitvoeringen en evenementen door Prestige Vocal Groups op zowel besloten als openbare internetpagina’s. Het lid behoudt het recht om zijn toestemming (tijdelijk) in te trekken en te verlangen dat hij onherkenbaar of in het geheel niet in beeld wordt gebracht, mits een daartoe strekkend verzoek tijdig aan Prestige Vocal Groups wordt gedaan.

MEI 2018